De werkgroep bestaat op dit moment uit 6 leden.

 

Pim Schaafsma

 

PimVoorzitter

Amnesty is een wereldwijde organisatie die opkomt voor de mensenrechten. Daar wil ik me graag voor inzetten. Mensen zeggen vaak dat het weinig helpt en een druppel op de gloeiende plaat is. Toch zijn er regelmatig berichten dat er resultaat is van onze acties, dat mensen weer in vrijheid kunnen leven. Het vraagt wel geduld en doorzettingsvermogen. We werken daar als werkgroep gezamenlijk aan.  Ik ben Pim Schaafsma en sinds 1997 lid van de werkgroep; sinds 1998 ben ik tevens voorzitter en het geeft me veel voldoening om met zulke enthousiaste mensen te werken voor de mensenrechten. De huidige groep is heel actief op meerdere landen(o.a. in Afrika en de VS) en individuele mensenrechtenactivisten of mensen die gevangen zitten om redenen die Amnesty afwijst.

Jannie Helmink

 

jannieContactpersoon Ontmoetingskerk, actief voor DAF Afrika (lang- en kortlopende acties)

Ik denk dat vrijheid misschien wel ons grootste goed is. Waarom ik mij hiervan al vroeg bewust was, begrijp ik niet zo goed. Ik ben ongeveer 35 jaar actief lid van Amnesty, waarvan de meeste jaren in Zevenaar. In 2001 ben ik gevraagd om actief te worden voor de Stichting Hadal. In die tijd werden sommige asielzoekers op straat gezet na hun eerste week bij de IND in Zevenaar. Deze stichting zorgde toen namens de kerken en Vluchtelingenwerk ervoor, dat deze mensen met Bed, Bad en Brood even rust kregen in afwachting van hun definitievere uitslag van de rechtbank. Van 2006 tot 2010 ben ik voor de Ontmoetingskerk diaken geweest voor mensenrechten en vluchtelingen.Vanaf 2010 ben ik voor de Ontmoetingskerk voor hetzelfde doel actief in een taakgroep.  

 

 

Laura Plomp

 

LauraPubliciteit en actief in de scholengroep

Ik ben actief lid van de Amnesty Werkgroep sinds 2014. Amnesty spreekt mij aan omdat zij strijdt voor een rechtvaardige wereld, op basis van de universele rechten van de mens.

Amnesty kiest onvoorwaardelijk voor het pure in de mens. Elk mens wordt geboren met dezelfde potentie, gemaakt van dezelfde sterrenstof, met dezelfde goddelijke vonk. Als je voorbij de schil kijkt van religie, cultuur en uiterlijk, zie je jezelf in de ander terug. Het is mijn passie om mensen bewust te maken van hun eigen kracht, hun verbondenheid met elkaar en hun eigen rechten en plichten voor elkaar. Vanuit kennis en bewustzijn kan respect en mededogen voor elkaar ontstaan.

Frank Schaapsmeerders

 

frankContactpersoon RK-kerk en actief in de scholengroep

Na mijn pensionering in 2014 kreeg ik eindelijk de tijd om me in te zetten voor de mensenrechten. Want zoals de arts Luc Bonneux het omschrijft: 
'Er zijn duizenden godsdiensten en secten, er is een universele verklaring van de rechten van de mens. Die overstijgt alle geloofspunten, dogma's, fatwa's, soera's, verzen, bijbels, profeten of de Messias. Dat is de echte grondwet van Europa en die is niet onderhandelbaar'  

En daar ben ik het volledig mee eens.

 

 

Hielko Plantenga
 
 
HielkoPenningmeester en actief in de scholengroep. Organisator jaarlijkse collecte Duiven.

Hielko Plantenga, zeeman die over de wereld heeft gezworven, veel gezien en gehoord,  tien jaar in Zuid-Afrika gewoond, daar zijn echtgenote ontmoet en in aanraking gekomen met isolatie, uitsluiting, apartheid en achterstelling. Discriminatie kan en mag niet getolereerd worden, reden voor mij om dit actief te bestrijden: zo kwam ik uit bij Amnesty, betrouwbare partner die altijd actueel is en grondig onderzoek verricht naar misstanden waarbij sprake is van schendingen van mensenrechten, waar ook ter wereld.
Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen in vrijheid, daarom gelden die mensenrechten ook voor iedereen, overal en altijd. Geen uitzonderingen.  

 

    Alice Stuivenberg

 

alice

Secretaris en actief voor DAF Amerika (lang- en kortlopende acties)

Mensen over 
 de hele wereld zijn met elkaar verbonden, een mens is een mens.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde naties opgesteld geldt voor alle mensen.
Al mijn hele leven heb ik moeite met onrecht , ben ik sociaal betrokken. Dertig jaar geleden besloot ik me actief in te zetten voor andere mensen, die niet in zo’n bevoorrechte positie verkeren als ik.
Mijn speciale interesse ligt in de Verenigde Staten van Amerika. Een land met westerse beschaving, waar nog zoveel te verbeteren valt wat mensenrechten betreft.
Daarnaast blijf ik me uiteraard inzetten tegen mensenrechten schendingen over de hele wereld.
Om met Martin Luther King te spreken:” We are not satisfied, and we will not be satisfied, until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream.”