VN Kinderrechten verdrag

 

Alle kinderrechten staan in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, het VN-Kinderrechtenverdrag. Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Kinderrechtenverdrag aangenomen. Daarom wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Er zijn 193 landen lid van het Kinderrechtenverdrag. Nederland heeft ook het VN- Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd (dit betekent dat de verplichtingen onder het Verdrag sindsdien bindend zijn voor de Nederlandse staat) Het VN-Kinderrechtenverdrag bevat 54 artikelen waarin afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot achttien jaar zijn opgeschreven.

 

Voor verdere informatie kinderrechten klik hier