Zevenaar

 

 gedenksteen 2

 

Werkgroep Zevenaar

Sinds april 1972 is in Zevenaar een groep mensen actief voor Amnesty International. Toen vormden 10 mensen de eerste adoptiegroep. Zij adopteerden 3 gewetensgevangenen, resp. uit de Sovjet Unie, Indonesië en Marokko, die allen na enige jaren vrijkwamen.

Aangezien in de loop van de tijd het ledental groeide, werd besloten ook mee te doen met het zgn.  “werkgroepswerk”, wat toen vooral bestond uit het voorlichten van mensen over de doelstellingen van Amnesty International. Dit deed men niet alleen in Zevenaar, maar in de hele omgeving. Diverse nieuwe groepen werden met steun van de Zevenaarse groep opgericht. Maar ook het adoptiewerk bleef doorgaan. Nadat de eerste drie gevangenen waren vrijgekomen, adopteerde men achtereenvolgens gevangenen uit Zuid-Korea, Soedan en Zaïre, die alle drie tamelijk snel vrijkwamen. Sindsdien werkte men nog voor een gevangene uit het voormalige Oost-Duitsland, die ook na een aantal jaren werd vrijgelaten en daarna zelfs in Zevenaar bij de groep op bezoek kwam. De laatste adoptie betrof een gevangene uit Gabon, waar men na een aantal jaren mee moest stoppen, omdat er geen enkele vooruitgang werd geboekt. Hierna is lang niet aan adoptie gewerkt. Met ingang van oktober 1984 werden plaatselijke adoptiegroepen en werkgroepen samengevoegd. Sindsdien is er in Zevenaar nog sprake van één Amnestygroep, bekend bij het landelijk secretariaat onder groepsnummer 94.

Vermeldenswaard is nog dat bij het 25-jarig bestaan van de werkgroep in 1997 een gedenkteken in de vorm van een gedenksteen is geplaatst in het plantsoen vóór het NS station. De steen werd onthuld door de burgemeester van Zevenaar op 10 december van dat jaar tijdens de fakkelwake. De steen was een geschenk van de gemeente Zevenaar ter ere van het jubileum.

Op 9 juli 2022 bestond de werkgroep Zevenaar 50 jaar. Dit werd gevierd met  een feestelijke bijeenkomst op 9 juli 2022.

Momenteel bestaat de werkgroep uit 8 leden en een aantal flexwerkers.
Kijk hier voor verdere kennismaking.

 

Amnesty 50 02 small 70

 De werkgroep tijdens de feestlijke bijeenkomst rond het jubileumjaar.