Zaterdag 17 juni  Vluchtelingenmiddag

Op zaterdag 17 juni is door de Amnestygroep Zevenaar een Vluchtelingenmoiddag georganiseerd.
3 sprekers gaven uitleg over een aantal onderwerpen. Hieronder een kort verslag.

Marian van de Weert van Vluchtelingenwerk Nederland.

logo vluchtelingenwerk

 Marian werkt op het IND kantoor in Zevenaar. Hier worden door de IND de eerste gehoren afgenomen en wordt binnen 8 dagen bekeken of er al dan niet een toewijzing volgt. Dat lukt vaak niet, waarna een verlengde procedure volgt. 
Het is de taak van Vluchtelingenwerk om ondersteuning te bieden tijdens de verhoren en een bijdrage te leveren aan een zorgvuldige procedure.
Marian legt verder uit waarom er geen GvL (Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie) komt in Zevenaar. Het besluit is genomen door de zogenaamde Kleine Keten (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)). Onder andere door de dalende instroom aan asielzoekers heroriënteert de Kleine Keten zich op mogelijke GVL locaties in Nederland. Zevenaar is daarbij mede vanwege financiële aspecten afgevallen

 
Sinds 2 jaar heeft Zevenaar een taakstelling voor huisvesting van 32 personen op jaarbasis. 
Vluchtelingenwerk werkt samen met Caleidos. Geprobeerd wordt stages te regelen, na te gaan of diploma's geldig zijn in Nederland, etc. Hoe snel ingeburgerd wordt hangt erg van de persoon af, soms al binnen 6 maanden. 
Vluchtelingen worden vooral in de regio opgemomen (ca. 85%), meestal onder zeer slechte omstandigheden. De vluchtelingen komen uit tal van landen, zoals Afghanistan, Iran, Ertitrea, Syrië, Soedan. Hoe ze ook worden tegengehouden, ze vinden altijd een weg. 
De vraag wordt gesteld, of ook extremisten meereizen. Dat blijkt niet gauw het geval, waarom moeilijke asielprocedure's? Ze verblijven vaak al langere tijd in Europa. Extremisme ontstaat vaak waar een groep zich gediscrimineerd voelt.  Vluchtelingenwerk Zevenaar kan haar werk momenteel aan, gelukkig zijn er altijd veel vijwilligers.

 

 Ilse van Kuilenburg en Wiebe van de Rijt

cropped logo essai 06 vert filigraneIlse van Kuilenburg is advocaat en heeft drie weken lang Lesbos bezocht evenals Wiebe van de Rijt, die als student een scriptie heeft gemaakt over het vluchtelingenprobleem op Lesbos.
Beiden geven een indrukwekkend en aangrijpend beeld over de mensonwaardige situatie, waarin vluchtelingen verkeren op Lesbos. Ze zijn daar geweest om te helpen namens de European Lawyers in Lesvos. Geprobeerd wordt waar het kan juridische steun te geven, wat heel moeilijk is. Op Lesbos wonen 8000 mensen en er komen elke nacht vaak 2000 vluchtelingen bij.
Ilse en Wiebe hebben gewerkt in kamp Moria, één van de 'betere' kampen. De procedure's zijn onmenselijk. De vluchtelingen worden aan hun lot overgelaten, blijven heel lang in het ongewisse wat er gaat gebeuren en worden alsmaar aan het lijntje gehouden. In het kamp Moria zitten 5000 mensen vast in slechte omstandigheden en er is geen rechtshulp. De enige rechtshulp is van een team vrijwillige advocaten. 

Als de vluchtelingen binnen komen, zitten ze eerst 25 dagen vast, de zg. 'voorregistratie'  Ze hebben geen idee waarom, hoe lang. Sommigen zitten ook wel een half jaar vast zonder ook maar wat informatie.  In Moria wonen de vluchtelingen ook in contaiuners, geen electriciteit, geen verwarming 's-winters. Er zijn dan book mensen doodgevroren in de winter. 
's-Nachts is er veel geweld, de spanningen lopen dan op en verschillende groepen gaan elkaar te lijf of mensen worden zelf 'gek' vanwege hun situatie. De politie doet niets, ze voeren alleen de gewonden af.  Zo wordt alsmaar gewacht op niks in een overbevolkt kamp dat zeer smerig is.  Na soms uren wachten in de brandende zon worden mensen soms weer weggestuurd met een afspraak een paar maand later. Waarom? Ze hebben geen idee.

Dit verhaal is schokkend en geeft weer in welke onmenselijke situatie de vluchtelingen op Lesbos verkeren. Beelden van het kamp versterken nog eens het beeld.

 

ds. Leen den Besten: 'vluchtelingen buiten de deur houden of juist niet' 

Leen den Besten houdt een boeiende lezing over de ethishe en morele vragen van het vluchtelingenvraagstuk. Daarmee wordt het belang onderstreept als mens elkaar in de ogen kijken en naar elkaar omzien. Compassie.

 

Al met al was het een boeiende middag die rond 16 uur werd afgesloten.

zie ook:

http://www.europeanlawyersinlesvos.eu/

 

 

 

 

10 december 2017 Amnestydienst Ontmoetingskerk Zevenaar

Thema: een onderdak voor iedereen

Centraal in de dienst stond de situatie van Ni Yulan

Op 10 december werd in de Ontmoetingskerk in Zevenaar een oecumenische Amnestydienst gehouden.
Centraal in de dienst stond de situatie van Ni Yulan uit China.

Al jarenlang komt Ni Yulan op voor mensen die gedwongen worden hun huis te verlaten. Zij voert vreedzaam actie maar wordt door de autoriteiten voortdurend lastiggevallen. In 2002 werd ze opgepakt toen ze de sloop van een huis filmde. Door dagenlange martelingen brak zij haar voeten en knieschijven, waardoor ze nu in een rolstoel zit. Toen ze genoegdoening vroeg, werd ze gearresteerd en tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook verloor ze haar licentie om als advocaat te werken. Na haar vrijlating zette Ni Yulan haar werk voor het groeiend aantal slachtoffers van gedwongen huisuitzetting voort. Daarop werd ze nog twee keer gevangengezet voor in totaal vierenhalf jaar. In de tussentijd werd ze voortdurend lastiggevallen, kreeg ze een reisverbod opgelegd en werd ze ten minste zeven keer uit haar huis gezet. De laatste keer in april 2017. Zo gaan de Chinese autoriteiten om met verdedigers van de mensenrechten.

Ni Yulan heeft in 2011 de mensenrechten tulp toegekend gekregen door het ministerie van buitenlandse zaken. De Nederlandse regering reikt deze prijs uit aan een persoon die uitzonderlijke moed heeft getoond bij het beschermen en bevorderen van de mensenrechten in zijn of haar land.


Terwijl het buiten sneeuwde, werden van 11.30 - 11.40 uur de klokken van de Ontmoetingskerk en van de Andreaskerk geluid ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens.

Na afloop van de dienst werden er brieven geschreven voor Ni Yulan. Ook konden er petities worden getekend. 

 

Amnesty Collecte 2017

Mooie opbrengst collecte Amnesty International

Van 5 t/m 11 maart 2017 gingen de collectanten van Amnesty International langs de deuren met de vraag om Amnesty’s strijd tegen mensenrechtenschendingen te steunen. Geef ook, geef om vrijheid!
De collecte In Zevenaar heeft dit jaar in totaal € 2531,41  opgebracht en in Didam € 550,71. De collecte in Duiven heeft dit jaar in totaal € 1032,62 opgebracht.
In totaal is in Nederland tot nu toe € 807.363,- opgehaald tijdens de Collecteweek 2017. Een mooi resultaat! Alle collectanten wijkhoofden en coördinatoren heel veel dank voor jullie inzet!

SCHRIJFMARATHON 2017 GROOT SUCCES

Zie ook het persbericht

 

De schrijfmarathon 2017 die werd gehouden in Lobith en in Zevenaar was zeer succesvol.

Totaal werden er 238 handgeschreven brieven geteld en 35 ondertekende kant en klaar brieven.
Er werden 7 kaarten gestuurd. 

LOBITH gemeentehuis

In Lobith werd op 8 december geschreven in het gemeentehuis. Na een inleidend woord van Pim Schaafsma werd begonnen met schrijven. 
Er werd geschreven ondermeer door de burgemeesters van Rijnwaarden, Zevenaar en Duiven.

lobith05 1 van 1

 

 

ZEVENAAR bibliotheek

Zevenaar01 1 van 1

In Zevenaar werd op 9 december geschreven in de bibliotheek.

Na een inleidend woord van Laura Plomp werd begonnen met schrijven. 
Er werd ondermeer geschreven door enkele bekende Zevenaarders, zoals wethouder Bijl, de heer van den Heuvel en dhr. Fröhlich. 
Door enkele kinderen werden tekeningen gemaakt.

 

Zevenaar02 1 van 1     

bib1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEVENAAR Liemerije

In Zevenaar werd op 9 december geschreven in de Liemerije.
Na een inleidend woord van Frank Schaapsmeerders werd begonnen met schrijven. 
Er werd ondermeer geschreven door mensen van verschillende kerken, verpleeghuis en culturele instellingen. 

Limerije01 1 van 1